Archive for the ‘TUGAS REMIDIAL TIK’ Category

TIK

1. IMAM MAULANA

2. M MULYANA

3. DIAN APRIANI

4. SITI KHANIFAH

5. NURMIYANTI

6. NOPIYANTI

7. SITI HALIMAH

8. NUR AISAH KARTINI

9. SITI NAPISA

10. SUCI RAHMAWATI

11. NURMAULIDI

12. SITI MUTIA

13. SITI ROHIMAH

14. NOVI NURAINI

SENI BUDAYA

1. ABDUL HAMID

2. RAMLI

3. ANI MAHARANI

4. NUR AISAH KARTINI

5. NURMIYANTI

6. RATU SITI AZIZAH

7. LUTFI

8. SITI MARLIANI

9. SITI FITRIANINGSIH

10. SITI NAPISA

11. NURMAULIDI

12. SITI KHANIFAH

METODE PEMBELAJARAN

1. SITI KHANIFAH

2. M. RAMLI

3. NUR MAULIDI

Terima Kasih atas tugas yang telah diselesaikan, mohon maaf apabila ada nama yang belum di cantumkan