Posts Tagged ‘zakat’


TENTANG ZAKAT

    1. Zakat Fitrah

Tanya :

Apakah zakat fitrah itu dikluarkan dengan menggunakan uang ?

Jawab :

Boleh, tetapi bila zakat fitreh itu dikeluarkan dengan uang harus sesuai atau menurut umumnya harga pasar.

  1. Wanita Berzakat

Tanya :

Apakah kewajiban zakat itu juga berlaku bagi kaum wanita ? (more…)